٤- الکل 

معرفی الکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض و تاثیرات الکل

 

 

 

 

 

 

به طور کلی عوارض مصرف الکل عبارتند از:

 
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به مرکز بهبودی اقامتی خانه دوست یاران می باشد.